Εταιρικές Δράσεις

Περιβαλλοντικές Βιωματικές Εμπειρίες | Καθαρισμοί | Δράσεις ανάπτυξης ομάδων | Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Να έχουν πραγματικό αντίκτυπο

Η διάσωση των γειτονιών μας απαιτεί ένα συνδυασμό δράσης και προσωπικής μας αλλαγής.

Για το λόγο αυτό, η ομάδα του Save Your Hood διοργανώνει κλειστούς εταιρικούς καθαρισμούς, αλλά και άλλες όμορφες πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση και έμφαση στην ενίσχυση ατομικών πρωτοβουλιών.

Η βασική προσέγγιση είναι η επιλογή χώρων εντός του αστικού ιστού, κοντά στη βάση της εταιρείας.

Προηγείται ή ακολουθεί το διαδικτυακό σεμινάριο δράσης ή η ζωντανή ενημέρωση όλων των εργαζομένων σχετικά με το πρόβλημα, τη μέχρι τώρα δράση μας και ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις συνήθειές μας που βλάπτουν το περιβάλλον καθημερινά.

Ας αλλάξουμε τη νοοτροπία μας

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση των εθελοντών με ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που καλύπτει όλη τη διαδικασία από την αντιμετώπιση του τοπικού προβλήματος, τη συλλογή/ανακύκλωση των συλλεχθέντων σκουπιδιών καθώς και την πλήρη ενημέρωση για τις απειλές και την ιστορία της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ταυτόχρονα, απαλλάσσουμε το σημείο δράσης από τα απόβλητα και βρίσκουμε τρόπους για τη μόνιμη προστασία του.

προσαρμοσμένα προγράμματα

Η γειτονιά μας. Η αποστολή μας.

Το μοναδικό μας σπίτι κινδυνεύει. Για το λόγο αυτό, αφοσιωνόμαστε σε προγράμματα με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αποτελείται από όμορφες και ευαισθητοποιημένες δράσεις.

Προσέγγιση βήμα προς βήμα

Με βαθύτατο σεβασμό, επηρεάζουμε θετικά τις εταιρείες προκειμένου να ανοίξουμε την προοπτική τους και να εργαστούμε από κοινού για ένα βιώσιμο μέλλον.

προσαρμοστικότητα

Κάθε φορέας έχει τις δικές του ανάγκες, προσεγγίσεις και στόχους. Προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίσταση και δωρητή.

Η νοοτροπία της αλλαγής

Απώτερος στόχος μας είναι να αλλάξουμε την οπτική μας, ώστε να ζούμε σε απόλυτη ισορροπία με τη φύση. 

Θετικό αποτύπωμα

Κάθε πρωτοβουλία που οργανώνουμε έχει θετικό, ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στο φυσικό μας περιβάλλον. 

Companies that have already supported us!

υποστηρικτές των προγραμμάτων μας

Θέλετε να αλλάξετε τον Κόσμο μας;

Μπορούμε να το κάνουμε μαζί!

elGreek