Η ΣΟΣΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ!

Είμαστε οι Εθελοντές μας!

Ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα

Το Save Your Hood (SYH) είναι ένα κίνημα βάσης, το οποίο τροφοδοτείται από τους εθελοντές του. Γι' αυτό έχει επιλέξει να λειτουργεί σε ένα τέτοιο σύστημα που ενδυναμώνει τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων, τον διάλογο και την ανοιχτή λήψη αποφάσεων.
Brown Circle Brainstorm Process Thinking GraphBrown Circle Brainstorm Process Thinking Graph
Το διαφορετικό συμβούλιο των διαχειριστών μας

Συμβούλιο Σκουπιδο-ιπποτών

Θυμηθείτε τον αριθμό

12

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σκουπιδοιπποτών είναι μια ομάδα 12 εκλεγμένων εθελοντών του Save Your Hood (SYH), οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίβλεψη και καθοδήγηση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού και στη διασφάλιση της τήρησης των βασικών αξιών και αρχών του.

Το Συμβούλιο λειτουργεί ως βασικό όργανο λήψης αποφάσεων εντός του SYH, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά και ευθυγραμμίζεται με τις βασικές του αξίες. Η συλλογική τεχνογνωσία και εμπειρία του καθοδηγούν τη στρατηγική κατεύθυνση, την κατανομή των πόρων και το ηθικό πλαίσιο του SYH, επιτρέποντας στον οργανισμό να έχει διαρκή αντίκτυπο στις τοπικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το Συμβούλιο των Σκουπιδοιπποτών είναι υπεύθυνο για:

Στρατηγική κατεύθυνση:

Διαμόρφωση και εφαρμογή του συνολικού στρατηγικού σχεδίου του SYH, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζεται με την αποστολή και το όραμα του οργανισμού. Αξιολόγηση και προσαρμογή του στρατηγικού σχεδίου του SYH για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και ευκαιριών. Προσδιορισμός και ιεράρχηση νέων πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του SYH.

Κατανομή πόρων:

Αποτελεσματική κατανομή των πόρων για την υποστήριξη των διαφόρων πρωτοβουλιών και λειτουργιών του SYH.

Εξασφάλιση χρηματοδότησης και συνεργασιών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του SYH.

Διαχείριση των οικονομικών του SYH και διασφάλιση υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης.

Κανόνες δεοντολογίας:

Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις του SYH υποστηρίζουν τις ηθικές αρχές του οργανισμού.

Προστασία των αξιών και της αξιοπιστίας του SYH στην κοινότητα.

Προώθηση μιας κουλτούρας ακεραιότητας και κοινωνικής ευθύνης εντός του οργανισμού.

Οι Σκουπιδοιππότες μας

July 2023 - June 2024

Ποιοι είναι οι υπηρέτες των εθελοντών;

Vassilis Sfakianopoulos

Founder & Global Movement Coordinator

+306997398634


MSc in Product & Systems Design Engineering
Other ways of getting in touch

Dimitris Koukas

Administration

+306948688709


MSc in Rhetoric Theory & Practice & Economic Sciences
Other ways of getting in touch