Saturday 27/11

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σημείο συνάντησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΤΑΞΙΛΟΥ

Ώρα : 12:00

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Σημείο συνάντησης: ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ώρα : 15:00

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Σημείο συνάντησης: ΛΟΦΟΣ ΤΣΑΚΟΥ

Ώρα : 11:00

ΠΥΡΓΟΣ, ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Σημείο συνάντησης: ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΕΣ

Ώρα : 15:30

Sunday 28/11

ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Σημείο συνάντησης: ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ώρα:   12:00

ΒΕΡΟΙΑ

Σημείο συνάντησης: ΑΡΧΗ ΚΙΜΩΝΟΣ

Ώρα:   10:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σημείο συνάντησης: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ώρα:   11:00

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Σημείο συνάντησης: 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ώρα:   12:00

ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΤΖΑ

Σημείο συνάντησης: ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

Ώρα:   17:00

ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ

Σημείο συνάντησης: ΕΠΙΓΡΑΦΗ PIRAEUS

Ώρα:   11:00

ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σημείο συνάντησης: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ

Ώρα:   10:00

How to take part

1Safety Measures
Λόγω των μέτρων, και όσο ισχύουν αυτά, τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας και φοράμε σε κάθε περίπτωση μάσκα.
Σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα αλλά και την προστασία όλων μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με φαινόμενα συνωστισμού, χρήση μασκών και αντισηπτικού. Η χρήση μασκών είναι υποχρεωτική τόσο λόγω covid οσο και για αποφυγή της εισπνοής μικροπλαστικών κατά την περισυλλογή τους.
2EQUIPMENT
 • Mask
 • Work Gloves (NOT disposable or kitchen as there are sharp objects and glasses in these places)
 • Giant Endurance or Garden Bags (helps to measure volume while withstanding sharp objects and heavy weight)
 • Your own water (there is no fountain or Mini market near in most of our places.
 • Antiseptic for your cleanliness and / or alcohol
 • Shoes with a hard, durable sole to step on with more ... confidence.
3How do we operate
  1. We spread out in the space and first collect the seemingly "fresh" recyclable materials (coffee cups, plastic boxes, cardboard boxes, aluminum, glass) and collect them in separate bags for recycling. Toilet paper, straws, plastic lids, toothbrushes, calling cards, CD DVDs, pens, styrofoam, light bulbs, toys, and cutlery are NOT recycled.
  2. We collect all the garbage in a specific place and do not throw it away before the end of the cleaning.
  3. We continue to collect large items and collect them together with the recyclables with a clear separation.
  4. Once we have completed the cleaning, we take photos of the volume collected.
  5. Following is a group photo for your reports on social networks. You are our heroes 📷
  6. We move the garbage to the nearest bin and try to inform the municipality about their collection.
4SHARING
  1. Our action is nothing without the promotion of our efforts 📷
   Do not forget to upload to facebook and instagram stories and / or posts with the corresponding tags Save Your Hood & saveyourhood_gr as well as hashtags #saveyourhood 📷 We will publish them immediately! #saveyourhood 📷 Θα τα δημοσιεύουμε άμεσα!
   In addition, at the end of your effort, we are waiting for the photos of the group as well as of all the bags 📷 (if you can count them already it will help a lot in calculating the liters)
5ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

    

   Α. Γενικοί όροι:

    

   Παρακαλούμε όπως διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») πριν από τη δήλωση συμμετοχής σας ως εθελοντής/-τρια στη/-ις δράση/-εις συλλογής απορριμμάτων, υπό την ονομασία «Save your hood» (εφεξής η «Δράση»), που διοργανώνει η εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «The Extra Mile Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και δ.τ. «The Extra Mile Α.Μ.Κ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»).

    

   Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για κάθε άτομο (εφεξής ο «Εθελοντής») που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση και μπορεί να τροποποιηθούν από την Εταιρεία πλήρως ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, αποτελούν, δε, τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Εθελοντή και της Εταιρείας, όσον αφορά στη συμμετοχή του πρώτου στη Δράση. Κατά συνέπεια, συνιστάται στον Εθελοντή να συμβουλεύεται τακτικά τους Όρους Χρήσης, προκειμένου να παραμένει ενημερωμένος σχετικά με την τελευταία έκδοση.

    

   Συμμετέχοντας στη Δράση, ο Εθελοντής αποδέχεται πλήρως και άνευ όρων τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με αυτούς. Εάν ο Εθελοντής δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, θα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής του στη Δράση. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης εκ μέρους του Εθελοντή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του (ενν. Εθελοντή) στη Δράση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου να αξιώσει αποζημίωση για κάθε άμεση και έμμεση ζημία που υπέστη λόγω της παραβίασης.

    

    

   Β. Όροι Χρήσης:

    

   1. Ο Εθελοντής αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του στη Δράση και οι υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο αυτής είναι εθελοντικές, ότι το εύρος της σχέσης του με την Εταιρεία περιορίζεται στο πλαίσιο αυτό (ήτοι του εθελοντισμού), και συνεπώς ότι αποκλείεται οποιοδήποτε είδος αποζημίωσής του από την Εταιρεία ως αντάλλαγμα για τις κατά τα ανωτέρω προσφερόμενες υπηρεσίες του. Για τους ίδιους λόγους, αποκλείεται οποιαδήποτε παροχή στον Εθελοντή εκ μέρους της Εταιρείας που συνδέεται παραδοσιακά με τη μισθωτή εργασία.

   Ο Εθελοντής απαλλάσσει την Εταιρεία και τους διαδόχους ή/ και εντολοδόχους της από κάθε ευθύνη και παραιτείται από οιαδήποτε αξίωση ή/ και απαίτηση κατά αυτών, που προκύπτουν ή δύναται να προκύψουν από τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο της Δράσης.

    

   1. Ο Εθελοντής κατανοεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο της Δράσης μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ενδεχομένως επικίνδυνες για τον ίδιο και αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του στη Δράση πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική του ευθύνη (ανάληψη κινδύνου). Ακόμη, καταλαβαίνει και αποδέχεται ότι ορισμένες δραστηριότητες δύνανται να πραγματοποιούνται σε μακρινές ή/ και δύσβατες τοποθεσίες που πιθανόν να βρίσκονται μακριά από νοσοκομείο ή να είναι αδύνατη η μεταφορά σε αυτό. Εντούτοις, επιλέγει να συμμετάσχει στις ανωτέρω δραστηριότητες, παρά τους αυξημένους κινδύνους που ενδεικτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω. Ο Εθελοντής δεσμεύεται να μην εκτελεί καμία από τις ανωτέρω δραστηριότητες χωρίς τη χρήση του αναγκαίου και κατάλληλου εξοπλισμού και χωρίς να τηρεί τους γενικούς κανόνες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων.

   Κατόπιν τούτων, ο Εθελοντής αναλαμβάνει ρητά τον κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης του ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στις ανωτέρω δραστηριότητες και απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη. Ειδικότερα, ο Εθελοντής αναγνωρίζει ότι τόσο η Εταιρεία όσο και τα στελέχη/ μέλη αυτής και οι εργαζόμενοί της (εφεξής τα «Απαλλασσόμενα Πρόσωπα»), δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής βλάβης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: θάνατο, τραυματισμούς κάθε είδους, κατάγματα, διαστρέμματα, πληγές, εξαρθρώσεις, εκδορές, αιμορραγία, απώλεια των αισθήσεων, διάσειση, ακρωτηριασμούς, κρυοπαγήματα, υποθερμία, ψυχικό τραύμα, άγχος, φοβίες, περιλαμβανομένης της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης, υλικές ζημιές κ.λπ.), δύνανται να προκύψει στον ίδιο (ενν. τον Εθελοντή), την οικογένειά του, τους κληρονόμους ή εξουσιοδοτούμενούς του ή σε τρίτους, κατά την προσφορά των εθελοντικών του υπηρεσιών στο πλαίσιο της Δράσης και σε σύνδεση ή σε σχέση με τη συμμετοχή του σε αυτήν (ενν. Δράση) και παραιτείται από κάθε σχετική με τα ανωτέρω αξίωσή του έναντι των Απαλλασσόμενων Προσώπων.

   Τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τα ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενες βλάβες και παροτρύνουν τον Εθελοντή να λαμβάνει κατάλληλες και επαρκείς προφυλάξεις (όπως π.χ. χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και διατήρηση αυτού σε άριστη λειτουργική κατάσταση) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς του σε όλα τα επίπεδα και την αποτροπή επέλευσης των ανωτέρω κινδύνων βλάβης.

   Ο Εθελοντής είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την κάλυψη της ασφάλισής του καθώς και των εξόδων/ δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση σωματικής ή άλλης βλάβης ή ασθένειάς του ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών που προσφέρει στο πλαίσιο της Δράσης.

   Περαιτέρω, (ο Εθελοντής) κατανοεί ότι τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση παροχής οικονομικής ή άλλης βοήθειας, όπως - ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά - ιατροφαρμακευτικές παροχές ή αναπηρικά επιδόματα, δαπάνες έρευνας και διάσωσης, εκκένωσης και αντιδικίας. Παραιτείται, λοιπόν, ρητώς από οιασδήποτε σχετική αξίωσή του κατά των Απαλλασσόμενων Προσώπων, εκτός φυσικά αυτών που τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα δύνανται αυτοβούλως και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να του προσφέρουν.

    

   1. Ο Εθελοντής εκχωρεί στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που απεικονίζουν τον ίδιο καθώς και τις ηχογραφήσεις της φωνής του που ελήφθησαν με μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια παροχής των εθελοντικών του υπηρεσιών στο πλαίσιο της Δράσης και σε σχέση ή σε σύνδεση με αυτήν (ενν. τη Δράση). Κατά συνέπεια, για το σκοπό της προώθησης της Δράσης της Εταιρείας συναινεί στη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν το πρόσωπό του και ηχογραφήσεων που περιλαμβάνουν τη φωνή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και σε έντυπα που κυκλοφορούν δημοσίως.

    

                   Γ. Λοιποί όροι:

   Η ακυρότητα, η ανισχυρότητα ή η αδυναμία εκτέλεσης μίας ή περισσοτέρων διατάξεων των Όρων Χρήσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα, την ανισχυρότητα ή την αδυναμία εκτέλεσης των Όρων Χρήσης στο σύνολό τους. Η διάταξη που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρη, ανίσχυρη ή ανεκτέλεστη θα θεωρείται ως μη γεγραμμένη, ενώ όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν δεσμευτικές και σε πλήρη ισχύ. Η διάταξη που κηρύσσεται άκυρη αντικαθίσταται από άλλη διάταξη με το ίδιο αποτέλεσμα.

    

   Οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση της Εταιρείας στην άσκηση δικαιώματός της που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης δικαιώματος ή μερική μόνο άσκηση δικαιώματος εκ μέρους της Εταιρείας δεν αποκλείει την άσκηση του αυτού ή άλλου δικαιώματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

    

   Ο Εθελοντής δηλώνει ότι κατά τη συναλλακτική επαφή του με την Εταιρεία και για τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε από τις δράσεις αυτής, δεν του δόθηκε και δεν βασίζεται σε καμία προφορική ή άλλη γραπτή διαβεβαίωση ή δήλωση των Απαλλασσόμενων Προσώπων αναφορικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, εκτός από τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης.

    

   Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οιαδήποτε διαφορά προκύπτουσα σε σχέση με αυτούς, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

    

    

    

en_USEnglish